Op deze pagina:
Organiseer jouw evenement

Privacy statement

Persoonsgegevens

Het komt voor datde Teka Groep jou vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen. Dit is het geval wanneer je een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, of informatie of een offerte opvraagt via het formulier op deze website. Dit is vaak noodzakelijk om jou een bepaalde dienst of service te kunnen leveren. Hierbij wordt altijd aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel kunnen worden ingevuld.

De gegevens worden doorde Teka Groep op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. Daarnaast zal de Teka Groep nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij de Teka Groep daartoe op grond van de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Jouw e-mailadres

Indien jij jouw e-mailadres opgeeft, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om de gebruiker te informeren over relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de Teka Groep. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun je je op ieder moment afmelden.

Inzage en correctie van uw gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die de Teka Groep over jou heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw 
gegevens kun je richten aan info@tekagroep.nl

Jouw ip-adres

Op de website van de Teka Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Teka Groep haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt de Teka Groep ook gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes)die een website op jouw computer achterlaat. 
De website instrueert de webbrowser waarmee jij de website bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van jouw computer verwijderd zodra jij jouw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op jouw computer staan, ook na afsluiting van jouw webbrowser. de Teka Groep gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan jouw computer of de bestanden op jouw computer.

Moch je geen prijs stellen op plaatsing van cookies, dan kun je dit aangeven in de instellingen van jouw browser. Dit kan echter het gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. 
Voor meer informatie over het beheer van cookies, kun je de helpfunctie van je browser raadplegen.

Links

Op de website van de Teka Groep tref je een aantal links aan naar andere websites. 
De Teka Groep kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van de Teka Groep in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren jou dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.